Hot-keys

Hot Key Beskrivelse
F5-F6 Her kan du afvise et opkald eller tage det.
F7 Åbner din emotes-Menu så du kan lege en masse med dem.
F9 Her kan du finde din taske og mobil mm.
F12 Tager du Skærm billeder med
/k Sætter dig på knæ med hænderne over hovedet. (Skriv /k igen for at rejse dig)
N Bruges til at tale hvis du ikke har lavet keybinds.
M Låser bilen (eller F9 -> Bil -> Lås/lås op)
B Tag selen af og på.